Press ESC to close

python mssql update komutu

İNDİRMEK VEYA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN 60 SANİYE BEKLEYİN. İÇERİK OTOMATİK AÇILACAKTIR....

Python’da MSSQL veritabanında UPDATE sorgusu çalıştırmak için pyodbc kütüphanesini kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:

import pyodbc

# Bağlantı bilgilerini ayarlayın
server = 'your_server_name'
database = 'your_database_name'
username = 'your_username'
password = 'your_password'

# Bağlantı dizesini oluşturun
conn_str = f'DRIVER={{SQL Server}};SERVER={server};DATABASE={database};UID={username};PWD={password}'

# Veritabanına bağlan
conn = pyodbc.connect(conn_str)

# Bağlantı üzerinden bir cursor oluşturun
cursor = conn.cursor()

# UPDATE sorgusu çalıştırın
update_query = "UPDATE your_table SET column1 = ? WHERE condition_column = ?"
new_value = 'new_value'  # Güncellenecek yeni değer
condition_value = 'condition_value'  # Güncelleme koşulu değeri

cursor.execute(update_query, (new_value, condition_value))

# İşlemi doğrulamak için bağlantıyı commit edin
conn.commit()

# Cursor ve bağlantıyı kapatın
cursor.close()
conn.close()
Yukarıdaki örnekte, pyodbc kütüphanesini kullanarak MSSQL veritabanında UPDATE sorgusu çalıştırılmaktadır. Bağlantı bilgilerini (server, database, username, password) kendi MSSQL sunucu ve veritabanı bilgilerinizle değiştirin.

cursor.execute() yöntemiyle UPDATE sorgusu çalıştırılır. UPDATE sorgusu "UPDATE your_table SET column1 = ? WHERE condition_column = ?" formatındadır. your_table, güncellenecek tablonun adıdır. column1, güncellenecek sütun adıdır. ? yer tutucusu, güncellenecek yeni değeri temsil eder. condition_column, güncelleme koşulunun sütun adıdır. condition_value, güncelleme koşulu değeridir.

cursor.execute() yöntemine geçilen ikinci parametre, yer tutucuların yerine geçecek değerleri içeren bir demet (tuple) olarak belirtilir. Örnekte new_value ve condition_value olarak belirtilmiştir. Bu değerleri, güncellenmek istenen sütunun yeni değeri ve güncelleme koşulunun değeriyle değiştirin.

İşlemi doğrulamak için conn.commit() yöntemiyle bağlantıyı commit edin. Bu, veritabanında yapılan değişiklikleri kalıcı hale getirir.

Son olarak, cursor.close() ve conn.close() yöntemleriyle cursor ve bağlantıyı kapatmayı unutmayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Katen on Instagram
Bu hata mesajını yalnızca WordPress yöneticileri görebilir

Hata: 1 kimliğine sahip hiçbir akış bulunamadı.

Bir akış oluşturmak için lütfen Instagram Akışı ayarlar sayfasına gidin.