Press ESC to close

python mssql insert komutu

İNDİRMEK VEYA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN 60 SANİYE BEKLEYİN. İÇERİK OTOMATİK AÇILACAKTIR....

Python’da MSSQL veritabanına INSERT sorgusu çalıştırmak için pyodbc kütüphanesini kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:

import pyodbc

# Bağlantı bilgilerini ayarlayın
server = 'your_server_name'
database = 'your_database_name'
username = 'your_username'
password = 'your_password'

# Bağlantı dizesini oluşturun
conn_str = f'DRIVER={{SQL Server}};SERVER={server};DATABASE={database};UID={username};PWD={password}'

# Veritabanına bağlan
conn = pyodbc.connect(conn_str)

# Bağlantı üzerinden bir cursor oluşturun
cursor = conn.cursor()

# INSERT sorgusu çalıştırın
insert_query = "INSERT INTO your_table (column1, column2) VALUES (?, ?)"
values = ('value1', 'value2')  # Eklenecek değerler

cursor.execute(insert_query, values)

# İşlemi doğrulamak için bağlantıyı commit edin
conn.commit()

# Cursor ve bağlantıyı kapatın
cursor.close()
conn.close()

Yukarıdaki örnekte, pyodbc kütüphanesini kullanarak MSSQL veritabanına INSERT sorgusu çalıştırılmaktadır. Bağlantı bilgilerini (server, database, username, password) kendi MSSQL sunucu ve veritabanı bilgilerinizle değiştirin.

cursor.execute() yöntemiyle INSERT sorgusu çalıştırılır. INSERT sorgusu INSERT INTO your_table (column1, column2) VALUES (?, ?) formatındadır. your_table, verilere ekleneceği tablonun adıdır. column1 ve column2, eklenecek sütun adlarıdır. ? yer tutucuları, INSERT sorgusunda kullanılacak değerleri temsil eder.

values değişkeni, INSERT sorgusunda yer tutucuların yerine geçecek değerleri içerir. Örnekte 'value1' ve 'value2' olarak belirtilmiştir. Bu değerleri, eklenecek gerçek verilerle değiştirin.

İşlemi doğrulamak için conn.commit() yöntemiyle bağlantıyı commit edin. Bu, veritabanında yapılan değişiklikleri kalıcı hale getirir.

Son olarak, cursor.close() ve conn.close() yöntemleriyle cursor ve bağlantıyı kapatmayı unutmayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Katen on Instagram
Bu hata mesajını yalnızca WordPress yöneticileri görebilir

Hata: 1 kimliğine sahip hiçbir akış bulunamadı.

Bir akış oluşturmak için lütfen Instagram Akışı ayarlar sayfasına gidin.