Press ESC to close

python mssql delete komutu

İNDİRMEK VEYA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN 60 SANİYE BEKLEYİN. İÇERİK OTOMATİK AÇILACAKTIR....

Python’da MSSQL veritabanında DELETE sorgusu çalıştırmak için pyodbc kütüphanesini kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:

import pyodbc

# Bağlantı bilgilerini ayarlayın
server = 'your_server_name'
database = 'your_database_name'
username = 'your_username'
password = 'your_password'

# Bağlantı dizesini oluşturun
conn_str = f'DRIVER={{SQL Server}};SERVER={server};DATABASE={database};UID={username};PWD={password}'

# Veritabanına bağlan
conn = pyodbc.connect(conn_str)

# Bağlantı üzerinden bir cursor oluşturun
cursor = conn.cursor()

# DELETE sorgusu çalıştırın
delete_query = "DELETE FROM your_table WHERE condition_column = ?"
condition_value = 'condition_value'  # Silme koşulu değeri

cursor.execute(delete_query, (condition_value,))

# İşlemi doğrulamak için bağlantıyı commit edin
conn.commit()

# Cursor ve bağlantıyı kapatın
cursor.close()
conn.close()

Yukarıdaki örnekte, pyodbc kütüphanesini kullanarak MSSQL veritabanında DELETE sorgusu çalıştırılmaktadır. Bağlantı bilgilerini (server, database, username, password) kendi MSSQL sunucu ve veritabanı bilgilerinizle değiştirin.

cursor.execute() yöntemiyle DELETE sorgusu çalıştırılır. DELETE sorgusu "DELETE FROM your_table WHERE condition_column = ?" formatındadır. your_table, verilerin silineceği tablonun adıdır. condition_column, silme koşulunun sütun adıdır. ? yer tutucusu, silme koşulunun değerini temsil eder.

cursor.execute() yöntemine geçilen ikinci parametre, yer tutucunun yerine geçecek değeri içeren bir demet (tuple) olarak belirtilir. Örnekte condition_value olarak belirtilmiştir. Bu değeri, silme işlemi için gerekli olan koşul değeriyle değiştirin.

İşlemi doğrulamak için conn.commit() yöntemiyle bağlantıyı commit edin. Bu, veritabanında yapılan değişiklikleri kalıcı hale getirir.

Son olarak, cursor.close() ve conn.close() yöntemleriyle cursor ve bağlantıyı kapatmayı unutmayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Katen on Instagram
Bu hata mesajını yalnızca WordPress yöneticileri görebilir

Hata: 1 kimliğine sahip hiçbir akış bulunamadı.

Bir akış oluşturmak için lütfen Instagram Akışı ayarlar sayfasına gidin.