Press ESC to close

Php ile Hp switche SSh Bağlantısı Komut Gönderme

İNDİRMEK VEYA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN 60 SANİYE BEKLEYİN. İÇERİK OTOMATİK AÇILACAKTIR....

<?php
// HP switch'in IP adresini ve yönetici kullanıcı adı/şifresini tanımlayın
$switchIP = '192.168.0.1';
$username = 'admin';
$password = 'password';

// Komutları içeren bir dizi oluşturun
$commands = [
  'show interfaces',
  'show vlan',
  'show running-config'
];

// Komutları HP switch'e gönderen bir fonksiyon tanımlayın
function sendCommandsToSwitch($switchIP, $username, $password, $commands) {
  // SSH bağlantısını kurun
  $connection = ssh2_connect($switchIP, 22);
  if (!$connection) {
    die('SSH bağlantısı kurulamadı.');
  }

  // SSH kimlik doğrulamasını gerçekleştirin
  if (!ssh2_auth_password($connection, $username, $password)) {
    die('Kimlik doğrulaması başarısız.');
  }

  // Komutları işleyin
  foreach ($commands as $command) {
    // SSH oturumu başlatın
    $shell = ssh2_shell($connection, 'vt102', null, 80, 40, SSH2_TERM_UNIT_CHARS);
    if (!$shell) {
      die('SSH oturumu başlatılamadı.');
    }

    // Komutu gönderin
    fwrite($shell, $command . PHP_EOL);

    // Çıktıyı alın
    $output = '';
    while ($line = fgets($shell)) {
      $output .= $line;
    }

    // Çıktıyı ekrana yazdırın veya başka bir şekilde işleyin
    echo 'Komut: ' . $command . PHP_EOL;
    echo 'Çıktı: ' . $output . PHP_EOL;

    // SSH oturumunu kapatın
    fclose($shell);
  }

  // SSH bağlantısını kapatın
  ssh2_disconnect($connection);
}

// Komutları switch'e gönderin
sendCommandsToSwitch($switchIP, $username, $password, $commands);
?>

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Katen on Instagram
Bu hata mesajını yalnızca WordPress yöneticileri görebilir

Hata: 1 kimliğine sahip hiçbir akış bulunamadı.

Bir akış oluşturmak için lütfen Instagram Akışı ayarlar sayfasına gidin.