Press ESC to close

cpanel api ile php sunucu istatistikleri gösterme

İNDİRMEK VEYA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN 60 SANİYE BEKLEYİN. İÇERİK OTOMATİK AÇILACAKTIR....

<?php

// API erişim bilgileri
$apiUrl = 'https://example.com:2083/execute/StatCollector/get_service_statuses';
$apiKey = 'API_ANAHTARINIZ';

// cURL isteği oluşturma
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => $apiUrl,
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => '[{ "module": "stat-collector", "function": "get_service_statuses", "apiversion": 3, "args": {} }]',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: cpanel ' . $apiKey,
  'Content-Type: application/json'
 ),
));

// API isteğini gerçekleştirme
$response = curl_exec($curl);

// cURL işlemini kapatma
curl_close($curl);

// Yanıtı görüntüleme
echo $response;
?>

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Katen on Instagram
Bu hata mesajını yalnızca WordPress yöneticileri görebilir

Hata: 1 kimliğine sahip hiçbir akış bulunamadı.

Bir akış oluşturmak için lütfen Instagram Akışı ayarlar sayfasına gidin.