Press ESC to close

Python’da MySQL veritabanından her 10 saniyede veri kontrolü yapmak

import mysql.connector
import schedule
import time

def check_and_process_data():
  # Veritabanı bağlantısı
  mydb = mysql.connector.connect(
   host="localhost",
   user="kullanici_adi",
   password="sifre",
   database="veritabani_adi"
  )
  
  # Bağlantı kontrolü
  if mydb.is_connected():
    print("Veritabanına başarıyla bağlandı.")
  
  # Veri kontrolü ve işlem
  mycursor = mydb.cursor()
  mycursor.execute("SELECT deger FROM tablo_adi")
  result = mycursor.fetchone()
  
  if result[0] == 0:
    # İşlem yapılacak kodlar buraya gelecek
    print("Veri 0'a eşit, işlem yapılıyor...")
  else:
    print("Veri 0'a eşit değil, işlem yapılmayacak.")
  
  # Veritabanı bağlantısını kapatma
  mydb.close()

# Her 10 saniyede bir veri kontrolü yap
schedule.every(10).seconds.do(check_and_process_data)

while True:
  schedule.run_pending()
  time.sleep(1)

Yukarıdaki örnekte, schedule modülü kullanılarak check_and_process_data adlı bir fonksiyon belirli aralıklarla çağrılır. Bu örnekte her 10 saniyede bir veri kontrolü yapmak için schedule.every(10).seconds.do(check_and_process_data) kullanılır.

check_and_process_data fonksiyonu, veritabanına bağlanır, veriyi kontrol eder ve gerekli işlemleri yapar. Bu fonksiyonu kendi işlemlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

Sonra, while True döngüsü ile schedule.run_pending() fonksiyonu çağrılır ve program belirli aralıklarla veri kontrolü yapmaya devam eder. time.sleep(1) fonksiyonu, döngünün her bir turunda 1 saniye bekletme işlemi gerçekleştirir.

Bu şekilde, program belirli aralıklarla veri kontrolü yapacak ve 0 olan veriler için belirlediğiniz işlemi gerçekleştirecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Katen on Instagram
Bu hata mesajını yalnızca WordPress yöneticileri görebilir

Hata: 1 kimliğine sahip hiçbir akış bulunamadı.

Bir akış oluşturmak için lütfen Instagram Akışı ayarlar sayfasına gidin.