Press ESC to close

python plaka tanıma kodları

Python’da videodan plaka tanıma yapmak için OpenCV, NumPy ve bir plaka tanıma kütüphanesi kullanabilirsiniz. İşte basit bir örnek:

import cv2
import numpy as np
from openalpr import Alpr

# OpenALPR'nin konfigürasyon dosyası
alpr = Alpr("eu", "/path/to/openalpr.conf", "/path/to/runtime_data")

# Plaka tanıma başarılı bir şekilde başlatıldıysa devam edin
if not alpr.is_loaded():
  print("Plaka tanıma başlatılamadı!")
  exit(1)

# Plakaları tanımak için kullanılacak video dosyası veya kamera akışı
video = cv2.VideoCapture("/path/to/video.mp4")

while True:
  # Video akışından bir kare al
  ret, frame = video.read()
  if not ret:
    break

  # Gerekli işlemler için frame'i dönüştür
  gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

  # Plakaları tanı
  results = alpr.recognize_ndarray(gray)

  # Tanınan plakaları çerçeve üzerinde göster
  for plate in results['results']:
    for candidate in plate['candidates']:
      plate_str = candidate['plate']
      confidence = candidate['confidence']
      cv2.putText(frame, plate_str, (plate['coordinates'][0]['x'], plate['coordinates'][0]['y']), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
      cv2.putText(frame, f"Confidence: {confidence}", (plate['coordinates'][0]['x'], plate['coordinates'][0]['y'] + 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2)

  # Çıktıyı görüntüle
  cv2.imshow("Plaka Tanıma", frame)

  # 'q' tuşuna basıldığında döngüyü sonlandır
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

# Video akışını ve plaka tanıma nesnesini serbest bırak
video.release()
cv2.destroyAllWindows()
alpr.unload()

Yukarıdaki örnekte, öncelikle OpenALPR kütüphanesini ve gerekli konfigürasyon dosyalarını yüklemeli ve plaka tanıma nesnesini başlatmalısınız. Ardından, belirtilen video dosyasını veya kamera akışını VideoCapture ile okuyabilir ve her bir kare üzerinde plaka tanıma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Tanınan plakalar, results değişkenindeki sonuçlardan elde edilebilir. Bu örnekte, her bir tanınan plakayı çerçeve üzerinde metin olarak ve güvenlik düzeyi ile birlikte görüntüleriz.

Son olarak, cv2.imshow() ile çıktıyı görüntüleyebilir ve ‘q’ tuşuna basıldığında döngüyü sonlandırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Katen on Instagram
Bu hata mesajını yalnızca WordPress yöneticileri görebilir

Hata: 1 kimliğine sahip hiçbir akış bulunamadı.

Bir akış oluşturmak için lütfen Instagram Akışı ayarlar sayfasına gidin.