Press ESC to close

python ile ağdaki hp switcleri bulma

Python kullanarak ağdaki HP switch’leri bulmak için, ağ tarayıcılarından yararlanabilirsiniz. python-nmap gibi üçüncü taraf kütüphaneler, ağ tarayıcısı olarak kullanılabilecek araçları Python ile entegre etmenize yardımcı olabilir. İşte bir örnek:

import nmap

# Ağ tarayıcısını başlat
nm = nmap.PortScanner()

# Hedef IP aralığını belirle
ip_range = '192.168.0.0/24' # Örnek IP aralığı - Kendinize uygun olarak değiştirin

# HP switch'lerini bulmak için tarayıcıyı çalıştır
nm.scan(hosts=ip_range, arguments='-p 22') # SSH portunu (22) tarıyoruz

# Tarayıcıdan elde edilen sonuçları işle
for host in nm.all_hosts():
  if 'tcp' in nm[host]:
    if 22 in nm[host]['tcp']:
      if 'HP' in nm[host]['tcp'][22]['product']:
        print(f"HP switch bulundu: {host}")

Yukarıdaki örnek, nmap kütüphanesini kullanarak ağda HP switch’leri bulmayı göstermektedir. İlk olarak, nmap.PortScanner() sınıfını kullanarak bir ağ tarayıcısı oluşturulur.

Daha sonra, ip_range değişkenini, arama yapılacak IP adresi aralığını belirlemek için kullanabilirsiniz. Örnekte 192.168.0.0/24 şeklinde genel bir örnek aralık verilmiştir.

nm.scan() yöntemiyle belirtilen IP aralığındaki cihazları tararız. SSH portu olan 22’yi kontrol etmek için arguments parametresini kullanırız.

Son olarak, nm.all_hosts() döngüsüyle tarayıcıdan alınan sonuçları işleriz. Her bir host için, TCP protokolü içinde 22 numaralı portun kontrolünü yaparız. Eğer port varsa ve ürün bilgisinde “HP” ifadesi bulunuyorsa, bu cihazı HP switch olarak kabul eder ve ekrana yazdırırız.

Bu örnekte nmap kütüphanesi kullanılmıştır, ancak ağ tarayıcısı olarak farklı bir kütüphane veya araç da tercih edebilirsiniz. Seçtiğiniz kütüphane veya aracın belgelerini inceleyerek, ağdaki HP switch’leri bulmak için gereken yöntemleri takip etmelisiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Katen on Instagram
Bu hata mesajını yalnızca WordPress yöneticileri görebilir

Hata: 1 kimliğine sahip hiçbir akış bulunamadı.

Bir akış oluşturmak için lütfen Instagram Akışı ayarlar sayfasına gidin.