Press ESC to close

php ile hp switche komut gönderme

İNDİRMEK VEYA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN 60 SANİYE BEKLEYİN. İÇERİK OTOMATİK AÇILACAKTIR....

PHP ile HP switchlere komut göndermek için, öncelikle HP switch’inizi ağa erişilebilir hale getirmeniz gerekmektedir. Daha sonra PHP’nin sunucu tarafı programlama yeteneklerini kullanarak, ağ üzerinden switch’e komut gönderebilirsiniz. İşte basit bir örnek:

<?php
// HP switch'in IP adresini ve yönetici kullanıcı adı/şifresini tanımlayın
$switchIP = '192.168.0.1';
$username = 'admin';
$password = 'password';

// Komutları içeren bir dizi oluşturun
$commands = [
  'show interfaces',
  'show vlan',
  'show running-config'
];

// Komutları HP switch'e gönderen bir fonksiyon tanımlayın
function sendCommandsToSwitch($switchIP, $username, $password, $commands) {
  // SSH bağlantısını kurun
  $connection = ssh2_connect($switchIP, 22);
  if (!$connection) {
    die('SSH bağlantısı kurulamadı.');
  }

  // SSH kimlik doğrulamasını gerçekleştirin
  if (!ssh2_auth_password($connection, $username, $password)) {
    die('Kimlik doğrulaması başarısız.');
  }

  // Komutları işleyin
  foreach ($commands as $command) {
    // SSH oturumu başlatın
    $shell = ssh2_shell($connection, 'vt102', null, 80, 40, SSH2_TERM_UNIT_CHARS);
    if (!$shell) {
      die('SSH oturumu başlatılamadı.');
    }

    // Komutu gönderin
    fwrite($shell, $command . PHP_EOL);

    // Çıktıyı alın
    $output = '';
    while ($line = fgets($shell)) {
      $output .= $line;
    }

    // Çıktıyı ekrana yazdırın veya başka bir şekilde işleyin
    echo 'Komut: ' . $command . PHP_EOL;
    echo 'Çıktı: ' . $output . PHP_EOL;

    // SSH oturumunu kapatın
    fclose($shell);
  }

  // SSH bağlantısını kapatın
  ssh2_disconnect($connection);
}

// Komutları switch'e gönderin
sendCommandsToSwitch($switchIP, $username, $password, $commands);
?>

Yukarıdaki örnekte, ssh2_connect ve ssh2_auth_password işlevlerini kullanarak HP switch’e SSH bağlantısı kurulur ve kimlik doğrulaması yapılır. Ardından, ssh2_shell işleviyle SSH oturumu başlatılır ve komutlar gönderilir. Çıktılar alınır ve ekrana yazdırılır veya başka bir şekilde işlenir. Son olarak, SSH oturumu kapatılır ve bağlantı sonlandırılır.

Bu örnek, HP switch’e komut gönderme işlemini göstermektedir. Ancak, kullanacağınız HP switch modeline bağlı olarak farklı yöntemler ve komutlar kullanmanız gerekebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Katen on Instagram
Bu hata mesajını yalnızca WordPress yöneticileri görebilir

Hata: 1 kimliğine sahip hiçbir akış bulunamadı.

Bir akış oluşturmak için lütfen Instagram Akışı ayarlar sayfasına gidin.